Piątek, 18 lipca 2014

Link Consulting
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Outplacement

Zwolnienia indywidualne i grupowe to dzisiejsza rzeczywistość. Programy outplacementowe adresujemy do pracodawców, dla których ważny jest pozytywny wizerunek firmy i dobry kontakt z lokalną społecznością. Beneficjentami outplacementu są zwolnieni lub przewidziani do zwolnień pracownicy. Pomagamy im w odnalezieniu się na rynku pracy poprzez wsparcie szkoleniowe i psychologiczne (outplacement miękki) lub bezpośrednio oferujemy konkretne miejsca pracy, rekomendując ich jako naszych Kandydatów (outplacement twardy). Podstawowe korzyści dla zleceniodawców outplacementu:

  • uniknięcie ewentualnych procesów sądowych i odszkodowań
  • zachowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa w otoczeniu biznesowym
  • wzrost lojalności obecnych pracowników względem organizacji; poprawa relacji z partnerami społecznymi, szczególnie z istniejącymi w danej firmie związkami zawodowymi
  • tworzenie dobrej wizji dla dalszych działań restrukturyzacyjnych
  • opracowanie wytycznych dla polityki personalnej firmy na przyszłość

     

<< Powrót