Czwartek, 17 lipca 2014

Link Consulting
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Systemy ocen okresowych

W oparciu o najważniejsze dla danej organizacji biznesowej kryteria oceny pracowników (efektywnościowe, kompetencyjne, behawioralne) i przy uwzględnieniu jej struktury, opracowujemy i wdrażamy system okresowej oceny pracowniczej, sprzęgając go z systemem motywacyjnym, realizując podstawowe cele polityki personalnej w danej organizacji.

<< Powrót