Sobota, 19 lipca 2014

Link Consulting
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Life Coaching

Life Coaching jest techniką wspierającą ludzi w identyfikowaniu i osiąganiu osobistych celów. Technika ta ma na celu wydobycie z osoby coachowanej jej naturalnych zasobów (z których dotychczas nie korzystała), aby te cele osiągnąć. Zasoby te to niewykorzystany potencjał, który należy wydobyć, a następnie efektywnie rozwijać i wykorzystywać.

Life coaching oparty jest na partnerskiej relacji, szacunku i zaufaniu, wydobywa i wzmacnia to, co w ludziach jest najlepsze. Czerpie inspiracje z dyscyplin związanych z socjologią, psychologią, rozwojem osób dorosłych, doradztwem ukierunkowanym na rozwój kariery i wielu innych typów doradztwa.

Life coach nie jest doradcą, terapeutą, konsultantem czy psychologiem. Life Coach to osoba, która pomoże Ci skupić uwagę na wydobywaniu z życia tego, co jest dla Ciebie najważniejsze (nawet jeśli jeszcze nie wiesz, czym to jest) i da Ci narzędzia, które będziesz mógł wykorzystać przez długi czas po finalnej sesji. Life coach otwiera przed Tobą nowe możliwości, motywuje do osiągania celów, towarzyszy Ci w procesie rozwoju i wydobywa pozytywy.

Należy pamiętać o tym, że life coaching jest procesem, który trwa w czasie i nieodłącznie wiąże się ze zmianą. Jednakże każdy efekt uzyskany w dniu dzisiejszym, będzie wzmacniany w taki sposób, aby zwiększyć efektywność także w przyszłości. Z tego powodu life coaching jest inwestycją w trwały i dalekosiężny rozwój.


KORZYŚCI Z LIFE COACHINGU DLA CIEBIE:

  • odkrycie i wykorzystanie swojego potencjału we właściwy dla siebie sposób
  • wzrost świadomości swoich zasobów i wartości
  • osiąganie zamierzonych celów
  • patrzenie na sytuację z różnych perspektyw
  • podejmowanie decyzji szybciej oraz z dystansem odpowiednim do sytuacji
  • wyciąganie wniosków i możliwych rozwiązań z danej sytuacji
  • większa pewność siebie i swoich umiejętności
  • satysfakcjonujące relacje interpersonalne z innymi
  • równowaga między życiem zawodowym a osobistym
  • "bycie spełnionym", życie w zgodzie z samym sobą<< Powrót